trình duyệt Chrome 365

trình duyệt web ,thông tin thể thao, giải trí , phim ảnh ....


  • Gửi bài mới
  • Trả lời chủ đề này

chromium 60.0.3091

Share

quanghau333

Tổng số bài gửi : 476
Join date : 17/01/2017

chromium 60.0.3091

Bài gửi by quanghau333 on Fri May 05, 2017 2:50 pm


Cách cập nhật it?
All the installation, dấu trang, utility Mơ Rông, lịch sử, cookie your will be saved. Đừng lo!

exe : https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/469603/mini_installer.exe

rar: https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/469603/chrome-win32.zip

portable : https://chromium.woolyss.com/f/chrlauncher-win32-dev-official.zip

Update for the installation:
Tải xuống mini_installer.exe
Đóng trình duyệt Chromium if you have opened
Perform mini_installer.exe
Chờ 2 or 3 seconds (Installation im lặng)
Mở trình duyệt Chromium. It be updated!

Update for Lưu trữ:
Tải xuống chrome-win32.zip
Đóng trình duyệt Chromium if you have opened
Unpacking chrome-win32.zip
Delete all files from directory 'installing your
Di chuyển các tệp tin từ directory ' chrome-win32 compression vào máy của thư mục cài đặt thư
Open Chromium browser. It is updated!

Cập nhật với Portable:
Thực hiện chrlauncher.exe
Close the browser Chromium if một thông báo sẽ hiển thị một phiên bản mới
Open Chromium browser. It is updated!

Information:
The version of the Freevà mã nguồn mở của chrlauncher cho cài đặt , update and booting Chromium.
Md5: cce9a1ca0739b40647d8a99d96709cae - mini_installer.exe
Tạo trình duyệt # api-key
Add # cắm vào flash and# Html5-audio-video Ủng hộ
Use a #updater công cụ
Install a old version #
Change List
Nguồn: kho lưu trữ Google
  • Gửi bài mới
  • Trả lời chủ đề này

Hôm nay: Sat Sep 23, 2017 1:54 am