trình duyệt Chrome 365

trình duyệt web ,thông tin thể thao, giải trí , phim ảnh ....


  chromium 60.0.3091

  Share

  quanghau333

  Tổng số bài gửi : 511
  Join date : 17/01/2017

  chromium 60.0.3091

  Bài gửi by quanghau333 on Fri May 05, 2017 2:50 pm


  Cách cập nhật it?
  All the installation, dấu trang, utility Mơ Rông, lịch sử, cookie your will be saved. Đừng lo!

  exe : https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/469603/mini_installer.exe

  rar: https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/469603/chrome-win32.zip

  portable : https://chromium.woolyss.com/f/chrlauncher-win32-dev-official.zip

  Update for the installation:
  Tải xuống mini_installer.exe
  Đóng trình duyệt Chromium if you have opened
  Perform mini_installer.exe
  Chờ 2 or 3 seconds (Installation im lặng)
  Mở trình duyệt Chromium. It be updated!

  Update for Lưu trữ:
  Tải xuống chrome-win32.zip
  Đóng trình duyệt Chromium if you have opened
  Unpacking chrome-win32.zip
  Delete all files from directory 'installing your
  Di chuyển các tệp tin từ directory ' chrome-win32 compression vào máy của thư mục cài đặt thư
  Open Chromium browser. It is updated!

  Cập nhật với Portable:
  Thực hiện chrlauncher.exe
  Close the browser Chromium if một thông báo sẽ hiển thị một phiên bản mới
  Open Chromium browser. It is updated!

  Information:
  The version of the Freevà mã nguồn mở của chrlauncher cho cài đặt , update and booting Chromium.
  Md5: cce9a1ca0739b40647d8a99d96709cae - mini_installer.exe
  Tạo trình duyệt # api-key
  Add # cắm vào flash and# Html5-audio-video Ủng hộ
  Use a #updater công cụ
  Install a old version #
  Change List
  Nguồn: kho lưu trữ Google

   Hôm nay: Thu Jul 19, 2018 5:20 am