trình duyệt Chrome 365

trình duyệt web ,thông tin thể thao, giải trí , phim ảnh ....


  chromium 62.0.3168

  Share

  quanghau333

  Tổng số bài gửi : 511
  Join date : 17/01/2017

  chromium 62.0.3168

  Bài gửi by quanghau333 on Wed Jul 26, 2017 3:42 pm


  62.0.3168.0 (489.560, ba6a13c ) • Thứ 3 25 Tháng 7, 2017

  Làm thế nào để cập nhật nó?
  Tất cả các bạn cài đặt, đánh dấu, mở rộng, history, cookies sẽ được cứu.
  exe:https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/489560/mini_installer.exe

  rar:https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/489560/chrome-win32.zip

  portable : https://chromium.woolyss.com/f/chrlauncher-win32-dev-official.zip

  Cập nhật với Installer:
  Tải mini_installer.exe
  Đóng trình duyệt Chromium nếu mở
  Execute mini_installer.exe
  Chờ cho 2 hoặc 3 giây (Cài đặt im lặng)
  Mở trình duyệt Chromium. Nó được cập nhật!

  Cập nhật với Lưu Trữ:
  tải chrome-win32.zip
  Đóng trình duyệt Chromium nếu mở
  Giải nén chrome-win32.zip
  Xóa tất cả các file từ thư mục cài đặt của bạn
  Di chuyển các tập tin từ giải nén chrome-win32 thư mục vào thư mục cài đặt của bạn
  Mở trình duyệt Chromium. Nó được cập nhật!

  Cập nhật với Portable:
  Tải về và giải nén chrlauncher-win32-dev-official.zip
  Execute chrlauncher.exe
  Đóng trình duyệt Chromium nếu một thông báo sẽ hiển thị một phiên bản mới
  Mở trình duyệt Chromium. Nó được cập nhật!

  Thông tin:
  Phiên bản di động sử dụng miễn phí và mã nguồn mở chrlauncher để cài đặt, cập nhật và khởi động Chromium.
  md5: 22cd26b5ba9a2aefbe7c025e6916337a - mini_installer.exe
  Tạo trình duyệt # google-api-phím
  Thêm #flash plugin và# Html5-audio-video ủng hộ
  Sử dụng một #updater công cụ
  Cài đặt một phiên bản cũ #
  Danh sách thay đổi
  Nguồn: kho lưu trữ Google

   Hôm nay: Fri Jan 19, 2018 10:21 am