trình duyệt Chrome 365

trình duyệt web ,thông tin thể thao, giải trí , phim ảnh ....


  chromium 61.0.3157

  Share

  quanghau333

  Tổng số bài gửi : 511
  Join date : 17/01/2017

  chromium 61.0.3157

  Bài gửi by quanghau333 on Thu Jul 13, 2017 2:34 pm


  Cửa sổ (64-bit & 32-bit)

  Version: 61.0.3157.0
  ngày: Thứ tư 12 Tháng 7, 2017
  Revision: 486.289
  Commit: 25a8082
  Nhà xuất bản: Tác giả Chromium

  Chromium 32-bit (.exe)
  Chromium 32-bit (.zip)
  Làm thế nào cập nhật? (Tiếng Anh)

  exe:https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/486289/mini_installer.exe

  rar:https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/486289/chrome-win32.zip

   Hôm nay: Mon Dec 10, 2018 6:26 pm