trình duyệt Chrome 365

trình duyệt web ,thông tin thể thao, giải trí , phim ảnh ....


  chromium 61.0.3116

  Share

  quanghau333

  Tổng số bài gửi : 511
  Join date : 17/01/2017

  chromium 61.0.3116

  Bài gửi by quanghau333 on Tue May 30, 2017 9:50 pm


  61.0.3116.0 (475502, 42f1569 ) • Thứ ba, 30 Tháng 5 năm 2017

  Cách cập nhật nó?
  Tất cả cài đặt, dấu trang, tiện ích mở rộng, lịch sử, cookie của bạn sẽ được lưu
  Cập nhật với Trình cài đặt:

  exe:https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win_x64/475502/mini_installer.exe

  rar:https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win_x64/475502/chrome-win32.zip

  portable :

  Tải xuống mini_installer.exe
  Đóng trình duyệt Chromium nếu đã mở
  Thực hiện mini_installer.exe
  Chờ 2 hoặc 3 giây (Cài đặt im lặng)
  Mở trình duyệt Chromium. Nó được cập nhật!

  Cập nhật với Lưu trữ:
  Tên của kho lưu trữ này là "chrome-win32.zip" nhưng thực sự là phiên bản 64-bit!
  Tải xuống chrome-win32.zip
  Đóng trình duyệt Chromium nếu đã mở
  Giải nén chrome-win32.zip
  Xóa tất cả các tập tin từ thư mục cài đặt của bạn
  Di chuyển các tập tin từ thư mục chrome-win32 đã giải nén sang thư mục cài đặt của bạn
  Mở trình duyệt Chromium. Nó được cập nhật!

  Cập nhật với Portable:
  Thực hiện chrlauncher.exe
  Đóng trình duyệt Chromium nếu một thông báo hiển thị một phiên bản mới
  Mở trình duyệt Chromium. Nó được cập nhật!

  Thông tin:
  Phiên bản Portable sử dụng chương trình chrlauncher miễn phí và mã nguồn mở để cài đặt, cập nhật và khởi chạy Chromium.
  Md5 : 9244a9513f46663f5ed344327a0a55a9 - mini_installer.exe
  Tạo trình duyệt # google-api-keys
  Thêm plugin #flash và# Html5-audio-video ủng hộ
  Sử dụng công cụ #updater
  Cài đặt một phiên bản cũ hơn #
  Danh sách các thay đổi
  Nguồn: kho của Google

   Hôm nay: Thu Jan 17, 2019 5:27 pm