trình duyệt Chrome 365

trình duyệt web ,thông tin thể thao, giải trí , phim ảnh ....


  chromium 61.0.3115.0

  Share

  quanghau333

  Tổng số bài gửi : 511
  Join date : 17/01/2017

  chromium 61.0.3115.0

  Bài gửi by quanghau333 on Sun May 28, 2017 12:25 pm


  (475255, ebba10f ) • Thứ bảy, 27 Tháng 5 năm 2017

  exe:https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/475255/mini_installer.exe

  rar:https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/475255/chrome-win32.zip

  portable :https://chromium.woolyss.com/f/chrlauncher-win32-dev-official.zip
  Thông tin:
  Phiên bản Portable sử dụng chương trình chrlauncher miễn phí và mã nguồn mở để cài đặt, cập nhật và khởi chạy Chromium.
  Md5 : adc3e4fc4b184a7b4efd69eba2425af6 - mini_installer.exe
  Tạo trình duyệt # google-api-keys
  Thêm plugin #flash và# Html5-audio-video ủng hộ
  Sử dụng công cụ #updater
  Cài đặt một phiên bản cũ hơn #
  Danh sách các thay đổi
  Nguồn: kho của Google

   Hôm nay: Mon Dec 10, 2018 5:21 pm