trình duyệt Chrome 365

trình duyệt web ,thông tin thể thao, giải trí , phim ảnh ....


  • Gửi bài mới
  • Trả lời chủ đề này

chromium 59.0.3051 tiếng việt

Share

quanghau333

Tổng số bài gửi : 472
Join date : 17/01/2017

chromium 59.0.3051 tiếng việt

Bài gửi by quanghau333 on Fri Mar 24, 2017 2:20 pm


Làm thế nào for updates it?
All you install, mark, Mơ Rông, history, cookies would cứu been.

exe: https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/459373/mini_installer.exe

rar: https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/459373/chrome-win32 .zip

di động: https://chromium.woolyss.com/f/chrlauncher-win32-dev-official.zip

update with the Installer:
Tải mini_installer.exe
Đóng trình duyệt Chromium if you opened
Execute mini_installer.exe
Chờ cho 2 or 3 seconds (Installation im lặng)
Mở trình duyệt Chromium. It be updated!

Update for Lưu Trữ:
downloading chrome-win32.zip
Đóng trình duyệt Chromium if you opened
Unpacking chrome-win32.zip
Xóa all nộp from directory 'installing your
Move files from unpacking chrome-win32 directory 'in the directory installing your
Mở trình duyệt Chromium. It be updated!

Information:
Version di động use the low quality and mã nguồn mở chrlauncher for installation, updating and startup Chromium.
md5: 5bd3bd2378d72ccbca1c83e2a891470d - mini_installer.exe
Add #flash Plugin and# Html5-audio-video ủng hộ
Use one #updater tool
Installing an older versions #
List đổi Thầy
Nguồn: archive Google
  • Gửi bài mới
  • Trả lời chủ đề này

Hôm nay: Wed Sep 20, 2017 12:48 pm