trình duyệt Chrome 365

trình duyệt web ,thông tin thể thao, giải trí , phim ảnh ....


  chromium 59.0.3051 tiếng việt

  Share

  quanghau333

  Tổng số bài gửi : 511
  Join date : 17/01/2017

  chromium 59.0.3051 tiếng việt

  Bài gửi by quanghau333 on Fri Mar 24, 2017 2:20 pm


  Làm thế nào for updates it?
  All you install, mark, Mơ Rông, history, cookies would cứu been.

  exe: https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/459373/mini_installer.exe

  rar: https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/459373/chrome-win32 .zip

  di động: https://chromium.woolyss.com/f/chrlauncher-win32-dev-official.zip

  update with the Installer:
  Tải mini_installer.exe
  Đóng trình duyệt Chromium if you opened
  Execute mini_installer.exe
  Chờ cho 2 or 3 seconds (Installation im lặng)
  Mở trình duyệt Chromium. It be updated!

  Update for Lưu Trữ:
  downloading chrome-win32.zip
  Đóng trình duyệt Chromium if you opened
  Unpacking chrome-win32.zip
  Xóa all nộp from directory 'installing your
  Move files from unpacking chrome-win32 directory 'in the directory installing your
  Mở trình duyệt Chromium. It be updated!

  Information:
  Version di động use the low quality and mã nguồn mở chrlauncher for installation, updating and startup Chromium.
  md5: 5bd3bd2378d72ccbca1c83e2a891470d - mini_installer.exe
  Add #flash Plugin and# Html5-audio-video ủng hộ
  Use one #updater tool
  Installing an older versions #
  List đổi Thầy
  Nguồn: archive Google

   Hôm nay: Sat Jul 21, 2018 4:36 pm