trình duyệt Chrome 365

trình duyệt web ,thông tin thể thao, giải trí , phim ảnh ....


  chromium 58.0.3013 tiếng việt

  Share

  quanghau333

  Tổng số bài gửi : 511
  Join date : 17/01/2017

  chromium 58.0.3013 tiếng việt

  Bài gửi by quanghau333 on Tue Feb 14, 2017 3:27 pm


  Tất cả các bạn cài đặt, dấu trang, lịch sử, cookies will be saved lại.

  tải về :

  exe : https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/450255/mini_installer.exe

  rar : https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/450255/chrome-win32.zip

  portable : https://chromium.woolyss.com/f/chrlauncher-win32-dev-official.zip

  Cập nhật for the installation:
  Tải mini_installer.exe
  Đóng trình duyệt Chromium if mở ra
  thực mini_installer.exe
  Chờ cho 2 or 3 seconds (cài đặt im lặng)
  Mở trình duyệt Chromium. It is cập nhật!

  Cập nhật as Lưu Trữ:
  tải chrome-win32.zip
  Đóng trình duyệt Chromium if mở ra
  Giải nén chrome-win32.zip
  Xóa all nộp từ thư mục cài đặt of you
  Di chuyển files from giải nén chrome-win32 thư mục vào thư mục cài đặt of you
  Mở trình duyệt Chromium. It is cập nhật!

  Information:
  Phiên bản di động sử dụng miễn phí and mã nguồn mở chrlauncher to install, cập nhật and startup Chromium.
  md5: f964f87fbc5c05bf0bf34f87d7dec1fb - mini_installer.exe
  Thêm #flash Plugin and# Html5-audio-video ủng hộ
  Use one #updater tools
  Cài đặt one phiên bản cũ #
  Danh sách đổi all thể thay
  Nguồn: archive Google

   Hôm nay: Mon Jul 16, 2018 4:13 am